Succesfuld onboarding

Onboarding success symbol. Wooden blocks with words 'onboarding success'. Businessman hand. Beautiful yellow background, copy space. Business and onboarding success concept.

Onboarding af konsulenter 

 

God onboarding af nye medarbejdere er afgørende for en succesfuld start, og skaber fundamentet for fastholdelse og et godt samarbejde. Der er masser af undersøgelser, der bekræfter vigtigheden af dette. Det samme gælder onboarding af eksterne konsulenter. Om det er en Projektleder, Program Manager, SAP-konsulent eller noget helt fjerde, er det vigtigt at skabe de bedste forudsætninger for et godt samarbejde og bedst mulig ROI 

I dette indlæg giver vi vores bud på en ”how-to”. Hvad er vigtigt når du onboarder en ekstern konsulent?  

 

Din onboarding proces bør som minimum indeholde: 

 • Et overblik over opgaven som skal løses, leverancer, timeline og mål 
 • En introduktion til teamet og stakeholders samt deres roller og ansvar 
 • Alt det praktiske, rundvisning, kantine, supportfunktioner m.m. 
 • Gennemgang af politikker og processer 

Det kan lyde banalt, men kan være en stor tidsrøver, hvis det ikke er på plads. Selv om organisationen er vant til at onboarde medarbejdere og konsulenter, er det en god ide at have en check liste, så man sikrer sig, at man ikke overser noget.  

 

Før konsulenten begynder, kan du; 

 • Samle alle relevante oplysninger for at du kan arbejde med konsulenten. CPR-nr, telefonnummer, e-mail, CV m.m. 
 • Få styr på de juridiske dokumenter som kontrakt, fortrolighedserklæring, databeskyttelse og klausuler 
 • Send en velkomstmail til konsulenten med program for første dag. Og send en intromail til din organisation, så de ved konsulenten starter. Så føler konsulenten sig velkommen og din organisation føler sig informeret. 
 • Klargør arbejdsstation, PC, telefon, adgangskort, brugerprofiler og relevante systemadgange hvis muligt. 
 • Om muligt dedikér en ”buddy”, der hjælper konsulenten på plads og kan hjælpe med det praktiske 

På konsulentens første dag; 

 • Få underskrevet og indsamlet evt. dokumenter – husk at aflevere dem rette sted 
 • Giv konsulenten en rundvisning og en introduktion til kolleger, samarbejdspartnere og stakeholders 
 • Introducér kultur, organisation, værdier m.m. og hvordan det udleves i praksis. Er der uskrevne regler, som konsulenten skal være OBS på? 
 • Gennemgå projektets brief, sammenhænge, succeskriterier, roller, forventninger m.m. 
 • Afstem forventninger i f h t kommunikation, deadlines, mål, check in og milestones 
 • Hvem er konsulentens stakeholders og go-to personer? 

Undervejs i forløbet; 

 • Hav regelmæssige check in med konsulenten og adressér og håndtér evt. udfordringer tidligst muligt 
 • Husk at anerkende konsulenten for godt udført arbejde 
 • Vær tilgængelig og sæt tid at til at svare på spørgsmål 

Ved projektets afslutning; 

 • Evaluér projektet! Men vurdér også om din onboarding af konsulenter kan optimeres. Succesparametre kan f.eks. være Projektets succes, Kunsulenttilfredshed og konsulentfastholdelse. 
 • Husk at konsulenter kan pege på pains og give forbedringsforslag uden at have noget på spil internt 
 • Konsulenter kommer ofte med opdateret viden og med erfaringer fra andre opgaver, så husk at tage den læring. 

Vi overser nogle gange værdien af en god onboarding af konsulenter. Konsulenter er jo ”professionelle” hvilket er rigtigt, men som mennesker er det de samme motivations- og performance faktorer som driver os. 

Thomas Dahlgaard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright by Sourcing IT ApS. All rights reserved.